Een zorgvuldig
(echt) scheidingsadvies
in zes stappen

(Echt) scheidingsadvies

Een (echt)scheiding is een ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen emotioneel maar ook financieel en fiscaal. Er komen zaken op je af waar je waarschijnlijk nooit over na hebt gedacht maar die wel moeten worden geregeld. Feikema Financieel advies is er om jullie te helpen om samen de zaken goed te regelen. Met mijn jarenlange ervaring op dit gebied, kan je vertrouwen op een professionele afhandeling van jullie scheiding waarbij de praktische zaken kundig en tegen schappelijke tarieven worden geregeld. In zes overzichtelijke stappen doorlopen we samen het proces waarbij ik alle tijd neem om elke stap zorgvuldig en afgewogen te nemen. Ontdek het zelf en maak kennis met onze aanpak.

Waarom (echt) scheidingsadvies door Feikema Financieel Advies?

Als financieel echtscheidingsadviseur is Feikema Financieel Advies deskundig op verschillende deelgebieden. Hierdoor worden alle praktische zaken rondom een (echt) scheiding voor je uit handen genomen. Dat gebeurt door tijdens een intakegesprek ruim de tijd te nemen voor jullie verhaal, wat onze rol kan zijn en een toelichting op hoe het traject er uit ziet. Regelmatig blijkt dat in het convenant of ouderschapsplan belangrijke informatie niet duidelijk is vastgelegd of omschreven. Daardoor is het vaak niet mogelijk om gemaakte afspraken tussen partners onderling uit te voeren en dient het convenant alsnog aangepast te worden. Dit brengt naast extra kosten ook een vertraging van het proces met zich mee. Dit wil Feikema Financieel Advies voorkomen door een heldere procedure waarbij alle afspraken helder en met instemming van alle partijen worden vastgelegd. Het doel hierbij is om dit vaak emotionele proces rustig en met veel persoonlijke aandacht te begeleiden. Ellen van de Burgwal van Keistad advocaten voert indien nodig gesprekken over alimentatie, zodat een onafhankelijke gespecialiseerde derde hier een advies over geeft.

De stappen om te komen tot een ouderschapsplan en convenant

Jullie (echt)scheidingsprocedure is bij Feikema Financieel Advies onderverdeeld in zes stappen:

1

Intakegesprek

Uitleg traject, kennismaken, onze rol en wat we kunnen betekenen.

De start is een intakegesprek om een helder beeld te krijgen van jullie (financiële) situatie. Zo wordt door ons geïnventariseerd wat jullie huidige financiële situatie is en wat jullie wensen zijn met betrekking tot de verdeling hiervan. Ook krijg je inzicht in welke documenten er nodig zijn om de financiële zaken in goede banen te leiden.

2

Bespreekverslag

Bespreken aan te leveren stukken: bepalen uitgangspunt;

Hieruit volgt een bespreekverslag waarin de uitgangspunten en de mogelijkheden helder staan omschreven. In een volgende afspraak bespreken we de aangeleverde stukken en kijken we naar de volgende stap.

3

Kinderen/ partner- en kinderalimentatie

We werken samen met vakspecialisten als mediators en advocaten indien nodig. Hierbij zullen de tremanormen worden gehanteerd – een methodiek om de hoogte van de alimentaties te berekenen.

4

Financiële verdeling

Dan volgt de financiële verdeling die betrekking heeft op de verdeling van de gemeenschap, huis- en hypotheek. Kan één van de partners in het huis blijven wonen? Hierbij speelt het ‘Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid’ (OHA) een rol. Ik onderzoek de mogelijkheden en kom met gerichte adviezen die zijn toegespitst op jullie situatie.

5

Bespreken ouderschapsplan en convenant

Belangrijke termen hieromtrent zijn:

Ouderschapsplan
Dit is een overeenkomst die wordt opgesteld bij een scheiding als er minderjarige kinderen zijn. Hierin worden met name de zorgtaken opgenomen

Convenant
Dit betreft een overeenkomst die wordt opgesteld bij een scheiding waarin alle afspraken worden opgenomen

Als deze documenten zijn opgesteld, wordt door ons uitgebreid de tijd genomen om deze met jullie door te nemen.

6

Tekenen ouderschapsplan en convenant

Als alles duidelijk is en alle partijen instemmen, is het tijd om het ouderschapsplan en het convenant te tekenen. Uiteraard verzorgen we de afwikkeling van het echtscheidingsverzoek en kan je rekenen op een goede nazorg en begeleiding.

Wil je Feikema Financieel Advies inschakelen voor (echt) scheidingsadvies?

Een (echt) scheidingsprocedure is een emotioneel proces dat een goede en professionele begeleiding verdient. Feikema Financieel Advies is ervaren op dit gebied en begeleidt (echt)scheidingsprocedures van A tot Z door een aantal stappen te volgen die een garantie vormen voor de juiste afhandeling. Neem contact op door een een e-mail te sturen, telefonisch contact op te nemen of het contactformulier in te vullen. Zo spoedig mogelijk word je dan benaderd zodat we samen een afspraak kunnen maken voor een intakegesprek.