Bij Feikema Financieel Advies is een inkomensadvies altijd maatwerk

Inkomensadvies

Wat moet je regelen als ondernemer mocht er iets onverwachts in je leven gebeuren? Indien je als ondernemer door ziekte of een ongeval plotseling arbeidsongeschikt wordt, kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor je bedrijf en jouw privésituatie. De overheid heeft voor ondernemers niets geregeld. Voor jouw inkomen ben je dan volledig op jezelf aangewezen. Regel je niets, dan ontvang je ook niets. Met een geschikte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) ondervang je in deze periode een inkomen. Feikema Advies adviseert met persoonlijke aandacht en royale ervaring op het gebied van AOV-advies. Dankzij specifieke aandacht voor jouw situatie gecombineerd met onze kennis en ervaring op het gebied van inkomensadvies, worden besluiten goed onderbouwd en in alle rust genomen.

Het unieke vijfstappenplan bij de totstandkoming van een inkomensadvies

Bij Feikema Financieel Advies is het traject om te komen tot een passend inkomensadvies onderverdeeld in vijf stappen:

1

Inventarisatie en intakegesprek

Tijdens een kennismakingsgesprek (kosteloos) is het doel om wederzijds informatie te verstrekken. Zo wordt de werkwijze en het adviestraject toegelicht. Je krijgt een uitleg over de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en de productvormen. Tevens nemen we de tijd voor het bespreken van jouw wensen en doelen.

2

De analyse

In deze stap analyseren jouw financiële situatie, kennis en ervaring en risicobereidheid. Ook de haalbaarheid van jouw wensen wordt onderzocht en beoordeeld. We vragen offertes aan en leggen deze naast elkaar.

3

Motivatie/advies

Op basis van het gesprek, de analyse en de aangevraagde offertes wordt in deze stap wordt het advies bepaald.

4

Aanvraag en bemiddeling

In een persoonlijk gesprek bespreken we deze en voeren we vervolgens het AOV advies ook daadwerkelijk uit (aanvraag, controle polis).

5

Beheer en nazorg

In de laatste stap (beheer en nazorg) dragen we zorg voor de administratieve ondersteuning en toetsen we jaarlijks of de AOV nog aansluit bij de wensen en het beroep. Mutaties worden door ons verwerkt en uiteraard begeleiden we jou in geval van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Kies je voor Feikema Financieel Advies, dan kies je voor persoonlijke aandacht, oplossingsgerichtheid en een helder advies.

Kies ook voor goed inkomensadvies door Feikema Financieel Advies

Feikema Financieel Advies  begeleidt jou graag van A tot Z bij de totstandkoming van een goed inkomensadvies. Neem daarvoor vrijblijvend contact op. Je kunt een e-mail sturen, telefonisch contact opnemen of het contactformulier invullen. Zo spoedig mogelijk zullen we je vervolgens benaderen om samen invulling te geven aan jouw inkomensadvies. Het eerste en vrijblijvende gesprek is gratis. Maak hier gebruik van en ontdek de unieke werkwijze van Feikema Financieel Advies.